Słownik pojęć związanych z bezdechem sennym i terapią CPAPA-FLEX- zaawansowany system poprawy komfortu terapii stosowany przez Philips, będący połączeniem ulgi wydechowej (C-FLEX) oraz "wygładzenia przepływu" powietrza w momencie wdechu czytaj więcej

AHI- średnia ilość bezdechów lub spłyceń oddechu na godzinę -> czytaj więcej

APAP- urządzenie typu PAP wyposażony a algorytm automatycznego ustawienia ciśnienia -> czytaj więcej

ASV- urządzenie typu PAP z funkcją serwowentylacji adaptacyjnej (dba także o częstotliwość oddechu) -> czytaj więcej

AutoSet- nazwa aparatu typu APAP stosowana przez firmę RESMED -> czytaj więcej

Bezdech- całkowite zatrzymanie oddechu na co najmniej 10 sekund -> czytaj więcej

Bilevel- urządzenie typu APAP charakteryzujące się możliwością ustawienia ciśnienia dla wdechu i wydechu (EPAP/IPAP) niezależnie -> czytaj więcej

BiPAP- nazwa aparatu typu bilevel stosowana przez firmę Philips (Respironics) -> czytaj więcej

CBS- centralny bezcech senny powodowany zaburzeniami układu nerwowego lub o podłożu kardiologicznym -> czytaj więcej

CCHS -  zespół wrodzonej centralnej hipowentylacjiinaczej Klątwa Odyny  -> czytaj tutaj

C-Flex- nazwa dla ulgi wydechowej stosowana przez Philips (Respironics)  czytaj więcej tutaj

CPAP- stałociśnieniowe urządzenie typu PAP; zamiennie stosowane jako nazwa dla całej rodziny urządzeń typu PAP -> czytaj więcej

CSA- skrót dla bezdechów sennych typu centralnego -> czytaj więcej

EPAP- ciśnienie powietrza w drogach oddechowych w trakcie wydechu -> czytaj więcej

EPR- nazwa dla ulgi wydechowej stosowana przez RESMED  czytaj więcej

EZ-Start- funkcja stosowana przez Philips polegająca na stopniowym podnoszeniu ciśnienia przes pierwsze kilka dni terapii -> czytaj więcej

IPAP- ciśnienie powietrza w trakcie wdechu (IPAP i EPAP ustawiamy w aparatach typu bilevel) -> czytaj więcej

Leak- patrz: wyciek -> czytaj więcej

Opti-Start- funkcja stosowana przez Philips polegająca na podnoszeniu ciśnienia do wartości zbliżonej do ciśnienia 90% z poprzedniej nocy -> czytaj więcej

OBS- obturacyjny bezdech senny -> czytaj więcej

Obturacja- mechaniczne ograniczenie przepływu powietrza poprzez zmniejszenie przekroju dog oddechowych -> czytaj więcej

OSA- angielski skrót dla OBS -> czytaj więcej

PAP-  rodzina urządzeń do leczenia bezdechu sennego pozytywnym ciśnieniem podawanym do dróg oddechowych w trakcie snu -> czytaj więcej

Polisomnografia (poligrafia)- podstawowe badanie diagnostyczne stosowane przy bezdechu sennym polegające na monitorowaniu parametrów snu -> czytaj więcej

POSA- pozycyjna odmiana obturacyjnego bezdechu sennego  -> czytaj więcej

Rainout- zraszanie się wody w masce lub wężu na skutek złego ustawienia parametrów nawilżacza/ ogrzewanego węża -> czytaj więcej

Rampa- funkcjonalność pozwalająca na stopniowe podnoszenie ciśnienia podczas zasypiania 

REM- faza tzw. snu paradoksalnego, charakteryzującego się szybkimi ruchami gałek ocznych; faza ta jest najbardzej zakłócona poprzez bezdech senny 

RERA- zaburzenie oddechu związane z ze zwiększonym oporem dróg oddechowych -> czytaj więcej

UARS- zespół oporu górnych dróg oddechowych -> czytaj więcej

Ulga wydechowa- funkcjonalność umożliwiająca ułatwienie wydechu dzięki zmniejszeniu ciśnienia podczas wydechu o maksymalnie 3mm H20 -> czytaj więcej

UPPP- zabieg uwulopalatofaryngoplastyki polegający na chirurgicznym zmniejszeniu oporu dróg oddechowych -> czytaj więcej

VPAP- nazwa aparatu typu bilevel stosowana przez firmę RESMED -> czytaj więcej

Wyciek- powietrze uciekające z maski przez otwory wentylacyjne (celowy) oraz przez jej złe dopasowanie (niepożądany) -> czytaj więcej
Obsługiwane przez usługę Blogger.