Serwowentylacja adaptacyjna (ASV) w leczeniu centralnego bezdechu sennego

Centralny bezdech senny (CSA) różni się od obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) tym, że zamiast przeszkody powodującej, że oddychanie staje się płytkie lub okresowo zatrzymane, to mózg nie wysyła sygnałów do układu oddechowego, w celu poinstruowania go, aby kontynuował oddychanie.

Podczas gdy obturacyjny bezdech senny jest problemem fizjologicznym, w którym górny układ oddechowy zostaje zablokowany przez mięśnie i tkanki gardła lub jamy ustnej, centralny bezdech senny jest problemem natury neurologicznej.

Aby pomóc pacjentom cierpiącym na bezdech senny w swobodnym i łatwym oddychaniu przez całą noc, potrzebne jest urządzenie utrzymujące podniesione ciśnienie typy CPAP. APAP, BiPAP lub w szczególnym przypadkach urządzenie do serwowentylacji adaptacyjnej, które dzisiaj postaram się nieco przybliżyć. Jak działa serwowsentylacja adaptacyjna?

Maszyny ASV na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie jak inne maszyny do udrożniania dróg oddechowych, takie jak CPAP, APAP i BiPAP i na pierwszy rzut oka działają w podobny sposób.

Wszystkie różne maszyny PAP, w tym ASV, dostarczają powietrze pod ciśnieniem dzięki sprężarce, która zasysa powietrze z pomieszczenia i utrzymuje je na określonym poziomie, dostarczając je pacjentowi za pomocą węża i maski, tak aby mógł swobodnie oddychać przez całą noc.

Maszyny CPAP wydmuchują stałe, jednostajne ciśnienie powietrza, które zapobiega powstawaniu przeszkód powodujących bezdechy.

APAP'y są ustawiane na zakres z minimalnym i maksymalnym ciśnieniem, które jest w trakcie nocy nieustanie regulowane w taki sposób, aby zapewnić idealne warunki dla każdego oddechu.

Urządzenia BiPAP są przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów wymagających stosowania  wysokich ciśnień i oferują one dodatkowo możliwość niezależnego ustalenia wartości ciśnienia dla wdechu i wydechu. Pozwala to na wydmuchiwanie powietrza pod niższym ciśnieniem, dzięki czemu pacjent nie czuje się tak, jakby walczył o wydech. BiPAP posiadają również funkcję, która pozwala określić, ile oddechów na minutę powinien przyjmować pacjent, a jeśli czas pomiędzy oddechami przekracza ustawioną wartość graniczną urządzenie to może "zmusić" osobę do oddychania poprzez czasowe zwiększenie ciśnienia powietrza.


Czym różnią się maszyny typu ASV?

ASV są nieco inne niż inne urządzenia PAP. Po pierwsze większość innych urządzeń PAP jest używana głównie w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego. Natomiast urządzenia ASV są przeznaczone do leczenia centralnego bezdechu sennego (CSA), bezdechu sennego mieszanego i z oddechem Cheynea-Stokesa.

Pacjenci, którzy albo mają centralny bezdech senny zazwyczaj zaczynają terapię z urządzeniami typu APAP/BiPAP, a gdy terapia nie przynosi oczekiwanego skutku, to właśnie ASV jest ostatnią linią obrony.

Kluczową różnicą w terapii ASV jest to, że zapewnia ona wsparcie w regularnym oddychaniu. Wykorzystuje algorytm, który wykrywa znaczne redukcje lub przerwy w oddychaniu i interweniuje z wystarczającym wsparciem, aby utrzymać oddech pacjenta na poziomie 90% tego, co było normalne przed zmniejszeniem oddechu.

Algorytm opiera się na ustalonej częstości oddechów na minutę, które pacjent powinien przyjmować. Gdy pacjent oddycha poniżej tych wartości, ASV dostarcza tylko tyle ciśnienia powietrza, aby pacjent mógł regularnie oddychać. Urządzenia ASV różnią się od innych urządzeń PAP tym, że ciśnienie dostarczane pacjentowi nie jest tak ważne, jak ilość powietrza, którą otrzymuje pacjent.

Nawet gdy oddychanie pacjenta jest stabilne, urządzenie ASV działa jako dodatkowe wsparcie, które pomaga utrzymać drożność dróg oddechowych na tyle otwartą, aby zapobiec powstawaniu przeszkód, co zapewnia 50% redukcję siły niezbędnej do oddychania.


Dla kogo terapia ASV?

Pacjenci z centralnym bezdechem sennym, dla których BiPAP nie przyniósł oczekiwanych skutków terapii.

Pacjenci, którzy zaczynają rozwijać bezdech senny mieszany po rozpoczęciu terapii CPAP, APAP lub BiPAP dla OSA.

Pacjenci z OSA i CSA, u których 50% badań snu wskazuje na bezdech centralny.


Kto nie powinien korzystać z ASV?

Ostatnie badania wykazały, że ASV może być szkodliwe u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory. W tej grupie terapia ASV zwiększa aż o  33,5% ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w porównaniu z grupą kontrolną. Przed rozpoczęciem terapii ASV należy upewnić się, że lekarz ma świadomość, że pacjent może należeć do tej grupy.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.