Philips i segment Sleep & Respiratory Care - przegląd wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 rokuFirma Philips, światowy lider w dziedzinie technologii medycznych, opublikowała swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. W tym artykule skupimy się na segmencie Sleep & Respiratory Care (terapia snu i opieka nad układem oddechowym) i omówimy, jak firma radzi sobie w tym obszarze oraz jak to wpływa na konkurentów i całą branże. 


Sprzedaż Sleep & Respiratory Care


W pierwszym kwartale 2023 roku, sprzedaż porównywalna w segmencie Sleep & Respiratory Care wzrosła o 3%. Niemniej jednak, zamówienia porównywalne zmniejszyły się o dwucyfrową wartość, co było spowodowane koniecznością wycofania niektórych produktów związanych z terapią snu i opieką nad układem oddechowym. Pomimo dwucyfrowych spadków na rynach europejskich i stagnacji w USA sytuacje dla firmy ratują rynki wschodzące i Chiny. Duże spadki w terapii CPAP są ewidentnie kompensowane wzrostem sprzedaży aparatów do diagnostyki. 


Reakcja na problemy związane z wycofaniem produktów


Philips podjął kroki w celu rozwiązania problemów związanych z wycofaniem produktów związanych z terapią snu i opieką nad układem oddechowym. Do tej pory firma wyprodukowała ponad 95% wymaganych nowych urządzeń zastępczych i zestawów naprawczych. Większość wyprodukowanych urządzeń do terapii snu została już wysłana do pacjentów i dostawców opieki domowej. W drugim kwartale 2023 roku, Philips Respironics spodziewa się przedstawić kolejne już wyniki testów VOC dotyczących degradacji pianki w pierwszej generacji urządzeń DreamStation oraz wyniki badań dla urządzeń SystemOne i DreamStation Go.


Kwestie prawne i regulacyjne


Philips jest stroną w kilku zbiorowych pozwach oraz indywidualnych roszczeniach odszkodowawczych. W Stanach Zjednoczonych firma została pozwana w związku z gospodarczymi stratami, medycznym monitorowaniem oraz roszczeniami o odszkodowanie. W pierwszym kwartale 2023 roku, Philips Respironics zarezerwował aż 575 milionów euro na pokrycie przewidywanych kosztów związanych z rozwiązaniem zbiorowego pozwu o straty gospodarcze w USA. Firma jest również przedmiotem dochodzenia ze strony amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i prowadzi rozmowy z FDA dotyczące proponowanego dekretu zgody.


Jak to wpływa na rynek?


Sytuacja Philipsa w segmencie Sleep & Respiratory Care wpływa na konkurencję i cały rynek w kilku kluczowych aspektach:

  • Wzrost popytu na produkty konkurencyjne: W wyniku wycofania produktów Philips Respironics z rynku, popyt na urządzenia do leczenia bezdechu sennego innych firm, takich jak Lowenstein czy ResMed, może wzrosnąć. Klienci poszukujący alternatyw dla wycofanych produktów mogą zwrócić się do konkurencyjnych marek, co może przyczynić się do zwiększenia ich udziału w rynku.
  • Wzrost inwestycji w innowacje: Sytuacja związana z wycofaniem produktów może skłonić konkurentów do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość swoich produktów. Firmy będą starały się uniknąć podobnych problemów w przyszłości, co może prowadzić do wprowadzania nowych technologii i usprawnień w urządzeniach do leczenia bezdechu sennego.
  • Zmiana wizerunku branży: Wycofanie produktów przez Philips może wpłynąć na wizerunek całej branży urządzeń do leczenia bezdechu sennego. Klienci mogą być bardziej ostrożni w wyborze produktów i usług, a dostawcy opieki zdrowotnej mogą zwiększyć wymagania wobec producentów. W rezultacie firmy działające w tej branży będą musiały jeszcze bardziej koncentrować się na jakości, bezpieczeństwie i skuteczności swoich produktów.
  • Zmiana relacji z regulatorami: Sytuacja związana z wycofaniem produktów przez Philips może wpłynąć na sposób, w jaki regulatorzy, tacy jak amerykańska FDA, podchodzą do nadzoru nad branżą. W rezultacie może dojść do zaostrzenia przepisów i procedur oceny jakości i bezpieczeństwa urządzeń medycznych, co wpłynie na wszystkich producentów w segmencie.

Podsumowanie


Mimo wyzwań związanych z wycofaniem niektórych produktów w segmencie Sleep & Respiratory Care, Philips podejmuje aktywne działania mające na celu rozwiązanie problemów i kontynuację wsparcia dla pacjentów oraz dostawców opieki zdrowotnej. Firma kolejny rok koncentruje się na dostarczaniu nowych urządzeń zastępczych i zestawów naprawczych, by zminimalizować wpływ wycofanych produktów na rynek.


W międzyczasie Philips Respironics dąży do przeprowadzenia dalszych testów dotyczących degradacji pianki w pierwszej generacji urządzeń DreamStation oraz SystemOne i DreamStation Go, co pozwoli na lepsze zrozumienie sytuacji i wprowadzenie ewentualnych poprawek konstrukcyjnych. Odbieramy to także jako próbę ratowania swojego wizerunku. 


Jednocześnie firma musi zmierzyć się z kwestiami prawnymi i regulacyjnymi związanymi z wycofaniem produktów. Philips prowadzi negocjacje w sprawie zbiorowych pozwów i roszczeń o odszkodowanie oraz współpracuje z odpowiednimi instytucjami, takimi jak amerykański Departament Sprawiedliwości czy FDA, w celu wyjaśnienia sytuacji i uniknięcia dalszych problemów.


Trudna sytuacja Philipsa w segmencie Sleep & Respiratory Care wpływa na konkurencję i rynek zarówno pod względem popytu na produkty, jak i wzrostu inwestycji w innowacje. Wpływa również na wizerunek branży oraz relacje z regulatorami, co może prowadzić do zmian w przepisach i wymaganiach dotyczących jakości i bezpieczeństwa urządzeń medycznych.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.