Utrata słuchu a bezdech senny


Około 15% dorosłych osób zgłasza problemy ze słuchem. Mogą one obniżyć jakość życia, upośledzać uczestnictwo w codziennych czynnościach i zaburzać funkcje poznawcze. U dorosłych około 10% przypadków ubytku słuchu dotyczy narażenia na hałas, pozostałe 90% związane jest ze starzeniem się. Normalne słyszenie wymaga zdrowego przepływu krwi do ucha, więc czynniki wywołujące choroby naczyń krwionośnych, takie jak cukrzyca, mogą powodować problemy ze słuchem. 

Po co patrzeć na związek między bezdechem a utratą słuchu?


Utrata słuchu może wystąpić, gdy w naczyniach krwionośnych zasilających ucho wewnętrzne występuje proces chorobowy, taki jak miażdżyca tętnic. Nerwy ucha mogą zostać uszkodzone przez nadmierne wibracje, takie jak chroniczny głośny hałas. Uszkodzenie może również wystąpić w wyniku toksycznego działania niektórych leków, takich jak antybiotyki. Ponieważ bezdech senny zwiększa poziom białek zapalnych w organizmie, ryzyko miażdżycy i powoduje wibracje związane z chrapaniem, bezdech senny może zwiększać ryzyko upośledzenia słuchu.

Co wykazały badania naukowe?


Badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Sleep Medicine, donosi o wynikach badań z udziałem osób z czterech ośrodków w USA, w grupie prawie 14 000 osób. Badana grupa składała się w ponad 50% z kobiet i miała średnią wieku 41 lat. Po przeprowadzonych w domu badaniach snu i testach słuchu stwierdzono, że prawie 10% badanej populacji miało umiarkowany bezdech senny (wskaźnik bezdechu większy niż 15), a 29% miało ubytek słuchu. Po rozważeniu innych czynników, które mogą przyczynić się do utraty słuchu (takich jak wiek i palenie), szacuje się, że obecność bezdechu sennego wiąże się z 30% wyższym ryzykiem wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia słuchu, wraz ze wzrostem upośledzenia słuchu w zakresach o niskiej, jak i wysokiej częstotliwości. 

Co więcej, istnieją dowody na związek pomiędzy wzrostem wskaźnika bezdechu a poziomem zaburzenia słuchu. U osób z umiarkowanym bezdechem sennym ryzyko uszkodzenia słuchu wzrasta o 22%, podczas gdy ciężki bezdech senny wiązał się z ryzykiem zwiększonym o 46%. Stwierdzono, że związek między bezdechem podczas snu a utratą słuchu jest znaczny i niezależny od objawów, takich jak chrapanie, narażenie na hałas zewnętrzny i przewodzeniowy ubytek słuchu.

Deficyty niskiej i wysokiej częstotliwości odzwierciedlają różne możliwe przyczyny utraty słuchu. Odkrycie deficytów zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich częstotliwości sugeruje, że nie jeden ale wiele czynników związanych z bezdechem przyczyni się do problemów ze słuchem.

Implikacje tych badań


Po pierwsze, odkrycia poszerzają zestaw jednostek chorobowych, na które może mieć wpływ bezdech senny, o ubytek słuchu.

Po drugie, laryngolodzy/ audiolodzy/ foniatrzy opiekujący się pacjentami z ubytkiem słuchu powinni zbadać swoich pacjentów pod kątem objawów nierozpoznanego bezdechu sennego - szczególnie jeśli występują inne czynniki ryzyka ty, schorzniem.

Po trzecie, pacjenci z bezdechem sennym, którzy mają problemy ze słuchem, powinni omówić to ze swoimi lekarzami.


Źródła:
1. Blackwell DL, Lucas JW, Clarke TC. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2012. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 10(260). 2014.
2. Int J Audiol. 2015 Dec;54(12):958-66. doi: 10.3109/14992027.2015.1090631. Epub 2015 Oct 8.Cardiovascular risk factors and hearing loss:
3. Original Abstract reference: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-05/ats-sat051214.php (Engdahl B1, Aarhus L1, Lie A2, Tambs K1.)

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.