Czym są aparaty BiPAP z funkcją AVAPS (iVAPS)?Aparat AVAPS (ang. Average Volume Assured Pressure Suport - zapewnienie średniej objętości przy zastosowaniu wspomagania ciśnieniowego) ułatwia pacjentowi utrzymanie objętości oddechowej (VT) równej lub większej niż docelowa objętość oddechowa poprzez automatyczne kontrolowanie wspomagania ciśnieniowego.

W praktyce algorytm urządzenia w trybie ciągłym szacuje objętość oddechu i porównuje ją do tej, która została określona w parametrach urządzenia. Aparat w sposób automatyczny reguluje ciśnienie wdechowe (IPAP) w taki sposób aby utrzymać zadaną objętość. Zmiany są płynne i precyzyjne aby w pełni zsynchronizować się z oddechem pacjenta.


W urządzeniu standardowo ustawiamy dwa parametry: oczekiwaną objętość oddechową oraz zakres ciśnienia IPAP. Przy miareczkowaniu wskazany jest pomiar gazometrii (PaCO 2 and PaO2) oraz saturacji (SpO2).

Dla kogo AVAPS?


• Otyli pacjenci z hipowentylacją (Zespół Pickwickiana): aby skompensować zmiany w pozycji ciała; zapewniona uśrednioną objętość oddechową
• Pacjenci z POChP: osiągnięcie połączenia komfortu wentylacji i wydajności- „właściwe ciśnienie we właściwym czasie”
• Restrykcyjne choroby płuc (np. zwłóknienie): zapewnienie komfortu i kompensacji wycieków w trybie ciśnieniowym oraz bezpieczeństwo gwarantowanej objętości oddechu

Jakie zalety?


• Ułatwiony proces miareczkowania (nie wymaga ustawiania IPAP)
• Szeroka możliwość regulacji zgodnie z postępem choroby
• Poprawa skuteczności i komfortu wentylacji pacjenta
• Zwiększone bezpieczeństwo, poprzez gwarantowanie uśrednionej objętości oddechowej

Urządzenie typu AVAPS może pracować w kilku trybach:

S- tryb spontaniczny ze wspomaganiem ciśnieniowym. 

Oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta. Aparat przełącza się w tryb IPAP w odpowiedzi na spontaniczny wysiłek oddechowy i przechodzi w tryb EPAP podczas fazy wydechu. Urządzenie także taktuje oddech wyzwalany przez pacjenta, jeśli przez 3 sekundy nie zostanie wykryty wysiłek wydechowy. Poziom stosowanego wspomagania ciśnieniowego określany jest na podstawie różnicy pomiędzy ustawieniami IPAP i EPAP.

ST- spontaniczne/synchronizowane czasowo dwupoziomowe wspomaganie ciśnieniowe. 

Każdy oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta lub przez aparat. Tryb S/T jest podobny to trybu S, z tym wyjątkiem, że aparat wyzwala również oddechy na podstawie ustawionej częstości oddechów i taktuje oddechy na podstawie ustawionego czasu wdechu, jeśli pacjent nie podejmie spontanicznej czynności oddechowej w ciągu określonego czasu. Nie należy mylić tego trybu z terapią ASV- jest w stosunku do niego uproszczona i przeznaczona głównie do bezdechów centralnych, a nie mieszanych.

T- synchronizowane czasowo dwupoziomowe wspomaganie ciśnieniowe. 

Oddechy są wyzwalane i taktowane już tylko przez aparat. Tryb T zapewnia obligatoryjne wspomaganie ciśnieniowe z dwupoziomowym ciśnieniem. Częstość oddychania pacjenta nie ma wpływu na ustawioną w aparacie częstotliwość oddechów ani na poziomy ciśnień. Bodziec wyzwalający dla IPAP określany jest przez ustawienie częstości oddychania, a czas cyklu określany jest przez ustawienie czasu wdechu.

PC- wspomaganie ciśnieniowe dwupoziomowe sterowane ciśnieniem. 

Oddech jest wyzwalany przez pacjenta lub aparat i taktowany przez aparat. Tryb PC jest podobny do trybu S/T, z tym wyjątkiem, że wszystkie oddechy są taktowane przez aparat. Jest to tryb, w którym taktowanie cykli jest synchronizowane czasowo, z ograniczeniem ciśnieniowym i wyzwalaniem przez aparat lub pacjenta. Z tego względu czas wdechu może być sterowany przez pacjenta lub przez urządzenie, jednak IPAP będzie ograniczane ciśnieniem z ustawionym czasem cyklu określonym przez ustawienie czasu wdechu.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.