Nieleczony bezdech senny prowadzi do utraty wspomnień z dzieciństwa i depresji!Szacuje się, że obturacyjny bezdech senny (OSA) dotyka ponad 936 milionów ludzi na całym świecie. Od dawna już wiemy, że osoby te zazwyczaj cierpią na problemy z pamięcią, a także występuje u nich wyraźnie wyższe zagrożenie depresją. Ostatnie badania rzucają nowe światło na to zagadnienie. Okazuje się, że prawdopodobnie to właśnie walka mózgu o zapamiętanie szczegółów wspomnień z własnego życia czyni mózg podatnym na depresję.

W nowym badaniu przeprowadzonym przez RMIT University w Melbourne w Australii wykazano, w jaki sposób choroba wpłynęła na pamięć autobiograficzną i stwierdzono, że osoby z nieleczonym bezdechem miały problemy z przypomnieniem sobie konkretnych szczegółów dotyczących ich życia, w szczególności z dzieciństwa. Doktor Melinda Jackson powiedziała, że badania te opierają się na znanych powiązaniach między depresją a pamięcią.

"Wiemy, że zbyt ogólne wspomnienia autobiograficzne - gdzie ludzie nie pamiętają wielu konkretnych szczegółów ze swoim życiem - są związane z rozwojem uporczywej depresji. Nasze badania sugerują, że bezdech senny może upośledzać zdolność mózgu do kodowania lub utrwalania pewnych rodzajów wspomnień, co utrudnia ludziom przypominanie sobie szczegółów z przeszłości" - powiedziała Jackson

Do tej pory lekceważono wpływ bezdechu sennego na rozwój depresji i nie łączono tego z pamięcią, a mając na uwadze jak wiele osób cierpi na tą chorobę, badania mogą się okazać przełomowe. Jeśli lepiej zrozumiemy mechanizmy neurobiologiczne, mamy szansę na poprawę zdrowia psychicznego milionów ludzi.

W badaniu porównano 44 dorosłych z nieleczonym bezdechem do 44 zdrowych osób w tym samym wieku, oceniając ich pamięć na temat różnych rodzajów autobiograficznych wspomnień z dzieciństwa, wczesnego dorosłego życia i niedalekiej przeszłości. Wyniki wykazały, że osoby z bezdechem miały znacznie więcej tzw. "dziur w pamięci" - 52,3% w porównaniu z 18,9% w grupie  kontrolnej.

Badanie dotyczyło pamięci semantycznej (faktów i pojęć z historii osobistej, takich jak nazwiska nauczycieli szkolnych) oraz pamięci epizodycznej (wydarzeń lub epizodów, takich jak pierwszy dzień szkoły średniej).

Podczas gdy ludzie z bezdechem mieli problem z pamięcią semantyczną, ich pamięć epizodyczna została zachowana. Jest to prawdopodobnie związane z ich fragmentarycznymi wzorcami snu, ponieważ badania wykazały, że dobry sen jest niezbędny do konsolidacji semantycznej pamięci autobiograficznej.

W obu grupach zaobserwowano, że starszy wiek badanych wiązał się z większą liczbą nadmiernie ogólnych autobiograficznych wspomnień, podczas gdy większa depresja była związana z gorszą pamięcią semantyczną.

Jackson, wicekanclerz Senior Research Fellow w RMIT's School of Biomedical and Health Sciences, powiedziała, że wyniki wykazały potrzebę dalszych badań w celu lepszego zrozumienia roli nieleczonego bezdechu w przetwarzaniu pamięci. "Skany mózgu osób z bezdechami sennymi pokazują, że mają one znaczną utratę substancji szarej w regionach, wiązanych z pamięcią autobiograficzną".

"Musimy przyjrzeć się, czy istnieje wspólny mechanizm neurobiologiczny - to znaczy, czy dysfunkcja sieci neuronowej w substancji szarej prowadzi zarówno do depresji, jak i problemów z pamięcią u osób z bezdechami sennymi".

Co dla nas ważne, Jackson powiedziała też, że wykorzystanie maszyn CPAP do leczenia bezdechu wykazało poprawę niektórych zaburzeń poznawczych związanych z tą chorobą. "Ważnym kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy skuteczne leczenie bezdechu sennego może również pomóc przeciwdziałać niektórym z problemów z pamięcią, a nawet przywrócić pamięć, która już została utracona".

Badanie - przeprowadzone we współpracy ze współpracownikami Instytutu Oddychania i Snu, Florey Institute of Neuroscience and Mental Health oraz Uniwersytetu w Melbourne - zostało opublikowane w Journal of the International Neuropsychology Society.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.